Ex okolje

Usposobljeni smo za vgradnjo in vzdrževanje električne in neelektrične opreme, svetovanje in izvajanje periodičnih pregledov v eksplozijsko nevarnih conah.

Več

Elektro material

Proizvajamo elektro material, uvodnice, spojke, doze, čepe, ki se uporabljajo predvsem pri elektroinštalacijah v betonu.

VEČ

Elektro inštalacije

Dejavni smo predvsem v industriji, kjer servisiramo in vzdržujemo električno opremo. Izvajamo obnove in vzdrževanja razsvetljave v proizvodnih obratih ter skrbimo za avtomatizacijo proizvodnih procesov.

Več informacij