Elektro inštalacije

Na področju elektro inštalacij smo dejavni v naslednjih smereh:

– Servis in vzdrževanje v industriji
– Inštalacije in vzdrževanje v eksplozijsko ogroženih conah
– Obnove in vzdrževanje razsvetljave v proizvodnih obratih
– Avtomatizacija procesov, meritev in krmiljenja
– Stikalni bloki in krmilne omare
– Inštalacija telekomunikacijskih in računalniških mrež

Naš cilj je dosegati učinkovite servise pri vzdrževanju,
saj s tem pripomoremo k čim krajšim zastojem v proizvodnji.
Z izbiro pravih elementov pri razsvetljavi velikih prostorov
dosegamo izjemna zmanjševanja porabe električne energije.
Uvajanje oziroma dodajanje različnih regulatorjev, krmilnikov
in avtomatizacija omogoča lažje, hitrejše in
učinkovitejše delo v proizvodnji.